Alsens bygdegårdsfest. HUCKEN BAND stod för fiolerna...
Eller åtminstone för musiken.

Vi ska utröna ifall vi inför koppel på Hucken, som är
mer på golvet än på scenen!

!