HUCKEN BAND i Fjällsta, igen...

Jorå, vis av erfarenhet sedan sist ordnades det med ett rejelt (med stort R) skyddsstaket vid scenkanten.

Även bra för publiken, så inte folk behövde vara rädd för Hucken...