POLICY ÖVER HANTERING AV BILDMATERIAL PÅ VÅR HEMSIDA
 

Lagar och förordningar gällande bildpublicering av personer på en Internetsida (PuL) är väldigt diffusa. I stort handlar det om att man BÖR ha personens medgivande. Hur detta ska hanteras är inte klarlagt. Ett medgivande behöver alltså INTE vara skriftligt och, kanske viktigare, det finns ingen åldergräns. Juridisk kundtjänst på Datainpektionen menar att "så länge personen KAN bedömas kunna tala för sig själv (vilket praxis beskriver som ca 13 års ålder) får denne själv ge sitt medgivande till bildpublicering. Ifråga om yngre personer BÖR målsman medge publicering". Vidare menar man att "det finns anledning att beakta försiktighet då situationen kan utgöra framtida rättspraxis".
Rikskriminalens Internetavdelning påpekar att
"personer som publicerats på Internetsida och uttalar önskemål att ej finnas med i detta sammanhang BÖR skyndsamt få sin önskan uppfylls. Åtal kan dock knappast komma på tal".
Med ovan beskrivna i åtanke har HUCKEN BAND
antagit följande policy:


- Informativt meddelar vi vår publik att fotografering sker från scenen och att personer som    önskar att ej vara med på vår hemsida säger till under spelningens gång
 

- Personer som, via E-post, uttalar sitt missnöje med att finnas med på vår hemsida ska tillmötesgå skyndsamt och bilderna antingen raderas eller maskeras
 

- Bilder på personer, SOM VI BEDÖMER, vara under 18 år maskeras så personens identitet ej av betraktaren kan avgöras. Detta gäller ej de fall där personer , SOM VI BEDÖMER, vara över 13 år ger sitt muntliga medgivande.
 

Kontakt ifråga om detta:  janne@huckenband.com