ht
tp
:/
/w
ww2
.olz
zon.
com/
g/
g.ph
p?a=
s&i=
g40-0166
9-4b
PRESSMATERIAL

Ifall du behöver material till t ex annonsering kan du hämta det här.

Högerklicka på vald bild och välj "Spara bild som"

Behöver du ändra storlek på bilden går det utmärkt med programmet "Paint":

Program => Tillbehör => Paint => Öppna bilden => Välj flik "Bild" => Ändra storlek/snedställ => Spara

I övrigt, kontakta oss via e-post: janne@huckenband.com