Raider

En raider anger artistens önskemål/krav om service i samband med uppträdandet. Det är upp till arrangörens välvilja att göra artisten glad och nöjd.

En raider bifogas konrtaktet, eller, som i detta fall, hänvisas till annan plats

HUCKEN BANDs raider består av: 
 

-Någonting att äta
 
Mat gör magen väldigt glad!

Vill ni bjuda på mat, så skyll er själva!

-Någonting att dricka
 
Gärna! När vi arbetar skiljer vi dock på vad man vill och vad man får. 

Ibland får man som man vill i alla fall...

-Elektrisk ström
 
Två jordade uttag på olika 10 Amperesäkringar

ABSOLUT INGA maskiner, så som diskmaskiner, får påverka fasfördelningen av de uttag vi använder!

-Scenutrymme om min
3 x 5 m & min 30 cm högt

 
Vi är 381 cm långa tillsammans. Vi väger också över 200 kg (Tillsammans!..)

Utrymmet på golvnivå = räcke/staket skall finnas

-Loge/omklädningsrum  
 
Enskilt utrymme för två fullvuxna karlar
utrustat med:

- Dusch
- Toalett
- Sittplaser

-Betalningsförfarande
 
Vi  ber arrangören beakta betalningsvillkoren, som framgår av kontraktet.

Denna uppmaning sker, tyvärr, av förekommen anledning. 

 

-Gärna ett glatt bemötande
 
Vi ska ju tillsammans med arrangören göra arrangemanget till en trevlig tillställning.

Det mesta vi gör görs med "glimtar i ögonen". 

-Beskydd
 
Vi är våra egna "body guards".  Hucken besitter kompetens inom många kamparter, så som "Kin Geri" och  "Jodan Tsuki"
     Däremot ansvarar arrangör för övrig ordning, bland annat vårt fordon, under hela tillställningen.
-Person/egendomsskador
 
Arrangör är ansvarig för de personer som gästar tillställningen. Detta innebär ansvar även för bandets utrustning och/eller ifall person orsakar person/egendomsskador genom oaktsamhet med bandets utrustning.
     Bandet ansvarar dock för sina egna gärningar, samt i de fall där utrustningens kondition kan anses vållat eventuell olycka.
-Gruppies
 
Förekomsten av s.k. gruppies ska minimeras så långt det är rimligt möjligt!
   Stimulans före och efter spelningen ombesörjes av bandmedlemmarna själva.
  _________________________________
Vid kontraktering av Hucken Band
förbinder sig arrangör att följa
denna raider.

Alla tänkbara avvikelser från denna raider skall vara skriftligen överenskommen

Information om delgivandet av dessa villkor framgår av kontraktet, vid arrangörens signering
 

//Hucken Band